Privacybeleid

De Besparenkan website is onderdeel van Motto Products B.V., deze zal hierna worden aangeduid als Motto Products. Het doel van Motto Products is het aanbieden van de voordeligste producten door het aanbieden van een vergelijking. Op Besparenkan wordt u een vergelijking aangeboden tussen leveranciers van producten als energie, internet, telefonie, televisie en verzekeringen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om telefonisch contact met u op te nemen, teneinde een vergelijking te maken tussen leveranciers van de producten die op de website van Besparenkan worden genoemd. Besparenkan zal ervoor zorgen dat voor elke verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een overeenkomst of telefonisch contact, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, en ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit (schriftelijk of per telefoon) kenbaar maken aan ons bedrijf: Motto Products, t.a.v. databasemanagement, Pastoor Vonckenstraat 21, 6166 CV Geleen.

Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op onze online contactformulieren verzoeken wij de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, door Besparenkan, naar aanleiding van uw bezoek op onze website.

Disclaimer

Onze website bevat hyperlinks naar andere sites die niet tot ons netwerk behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken, noch voor de inhoud van deze sites. De sites van het netwerk gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, de verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. U als bezoeker kan te allen tijde aanbieder verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.

Hoewel Motto Products uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of schade die daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Voor vragen of opmerkingen over onze Privacy code, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Bij het bezoeken van deze website en deelname aan eventuele online vergelijkingen laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag resp. reactie of het aanpassen en verbeteren van de website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruikgegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Blokkeren en verwijderen

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Voor instructies hoe u dit kunt doen verwijzen wij u naar de handleiding van uw browser of de website van uw browserfabrikant.

Analyse en gebruikgegevens

Wij gebruiken IP-adressen en “cookies” om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen. Deze website maakt daarbij gebruik van het programma “Google Analytics”. Voor de wijze waarop deze software uw gegevens verzamelen en opslaan raden wij u aan kennis te nemen van de privacy-policy ten aanzien van deze software. Daarbij wijzen wij u op het volgende:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw gegevens

Bewaartermijn

Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard in ons bestand. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij er tussentijds toestemming is verkregen om uw gegevens langer te bewaren c.q. te gebruiken. In dat geval zal vanaf het contactmoment een nieuwe periode van 24 maanden ingaan.

Vernietiging of archiefbestemming

Het verwijderen van uw gegevens betekent niet dat uw gegevens ook altijd vernietigd worden. De gegevens worden echter buiten bereik van de actieve administratie gebracht. Uw gegevens zullen in een archief bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Rechten

Recht op inzage

U mag ons altijd vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens er van u verzameld en vastgelegd worden.
Een inzageverzoek dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, meer informatie hierover kunt u vinden op de recht van inzage pagina van mijnprivacy.nl (een website van het CBP).

Recht op correctie

Het recht om correctie te vragen omvat verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens.
Meer informatie over recht op correctie kunt u vinden op de recht op correctie pagina van mijnprivacy.nl (een website van het CBP).

Recht van verzet

Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens door een organisatie. U kunt verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. U kunt hierover contact met ons opnemen.